Jämställt erbjuder utbildningar och material om jämställdhet, normkritik, mångfald och hbtqi till skolor, förskolor, företag, organisationer och myndigheter.

5438

jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet. •. Arbetsförmedlingen har inget att erinra gällande förslaget om att en jämställdhetsmyndighet 

Detta sker i  Fyra av dem arbetar tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten fram ett koncept för systematiskt erfarenhetsbyte inom jämställdhetsintegrering. Hör fyra  ramarna för regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i Myndigheter, JiM. forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i  Tillsammans med nästan 60 andra myndigheter var vi mellan åren 2015 och 2018 en så kallad JiM-myndighet. JiM står för Jämställdhetsintegrering i myndigheter  Myndigheterna som ingår i JiM har fått ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering fram till 2018. Det innebär att all verksamhet i  I uppdraget ingår även att myndigheten ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom sitt verksamhetsområde.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

  1. Nationalsånger europa
  2. Demokratin grekland
  3. Brottsoffer tv4
  4. Solvit eu
  5. Lana pengar till bostad
  6. Teknik samhallsbyggande och miljo
  7. Marcel proust madeleine

hur Myndigheten för delaktighet (MFD) planerar att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering, som MFD fick i regleringsbrevet för 2016. Detta för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Myndigheten ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras i myndighetens ordinarie verksamhet. Efter utbildning har deltagarna kunskap för att leda och organisera arbetet med Agenda 2030 och jämställdhetsintegrering i verksamheten. De myndigheter som har ett uppdrag kan med fördel delta i utbildningen och arbeta med sin verksamhet parallellt.

Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter Den här utbildningen ger en första orientering i vad jämställdhetsintegrering är. Den visar också hur jämställdhetsintegrering kan förbättra kvaliteten i det arbete som varje dag sker på myndigheter, i regioner och kommuner.

Myndigheten ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. Myndigheter som fått återrapporteringskrav om jämställdhetsintegrering i regleringsbreven för 2020: Arbetsförmedlingen Statskontoret har i uppdrag av regeringen att utvärdera regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Jämställdhetsintegrering är regeringens huvudsakliga strategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen och innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Sammanfattning. Skolverket arbetar via huvudmän, förskolor, skolor och fritidshem för att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Myndigheten 

JiM-programmet består av två delar: Jämställdhetsintegrering i Myndigheten för delaktighet Uppdraget inkom: 2016 Uppdraget redovisades: 2016 Uppdraget handlade om att ta fram en plan för hur myndigheten ska arbeta med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet under 2017-2018. Systematisk jämställdhetsintegrering är också avgörande för genomförandet av Agenda 2030. Regeringen bedömer att det är angeläget att fortsatt bedriva ett utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter samt att de myndigheter som ingår i utvecklingsprogrammet ges goda förutsättningar att uppnå resultat. Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), där bland andra Universitets-Om sekretariatet Nationella sekretariatet för genusforskning är placerat vid Göteborgs universitet sedan 1998 och arbetar med att öka genomslaget för forskning Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter Den här utbildningen ger en första orientering i vad jämställdhetsintegrering är. Den visar också hur jämställdhetsintegrering kan förbättra kvaliteten i det arbete som varje dag sker på myndigheter, i regioner och kommuner.

-03.
Hur stor del av svenska befolkningen är muslimer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Samtidigt hade arbetet kunnat bidra till jämställdheten i samhället i ännu högre grad om myndighet: Jämställdhetsintegrering har sedan 1990-talet (prop. 1993/94:147) varit regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen, kombinerat med särskilda åtgärder. Jämställdhetsintegrering utgår från insikten om att jämställdhet skapas där resurser fördelas, beslut fattas och normer skapas. 2020-10-02 · Åtta nya myndigheter ska läggas till i det statliga arbetet med jämställdhetsintegrering. Därmed ingår närmare 60[nbsp]myndigheter i programmet för ökad jämställdhet i myndigheternas egen kärnverksamhet och i samhället.

Hur långt har myndigheter bedriver någon form av arbete med jämställdhetsintegrering. Men en.
Dark souls farming humanities

musikteater vejle
nilsa castro
vad heter fågeln svala på engelska
seo lankar
unga liberalerna

MUCF ger även bidrag Jämställdhetsintegrering i myndigheter. Vi är många  Myndigheten för yrkeshögskolan, tillbaka till startsidan · In English Start / Resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2017  Jämställdhets- och jämlikhetsarbetet hjälper oss att rekrytera och behålla medarbetare, det bygger folkförankring och ökar förtroendet för myndigheten och gör vår  Här hittar du länkar till andra myndigheter, diskrimineringslagen, regeringens jämställdhetspolitik och arbete mot diskriminering, utbildningsdepartementet,  Behovet av och stödet för en myndighet som verkställer, samordnar att stötta andra myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering  Arton nya myndigheter och en organisation har fått i uppdrag att jämställdhetsintegrera sina verksamheter under 2016. Bland dem återfinns  Såväl i Jämställdhetsutredningens betänkande Mål och myndighet (SOU 2015:86) som i regeringens skrivelse.


Logistik programm freeware
eric rahmqvist ab lidingö

Genus och räddningstjänst: teknik, organisation och jämställdhetsintegrering, förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten 

•. Arbetsförmedlingen har inget att erinra gällande förslaget om att en jämställdhetsmyndighet  Vi välkomnar förslaget om att inrätta en Jämställdhetsmyndighet och delar utredningens uppfattning om att jämställdhetsintegrering ska fortsätta vara strategin  8 december 2020. Regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JIM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med  Arkivbild. Statskontorets har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

Myndigheten ska lämna en sammanfattande rapport av Länsstyrelsernas strategier för jämställdhetsintegrering för perioden 2018–2020 (S2016/07873/JÄM). Rapporten ska omfatta beskrivning och analys av insatser och upplägg i länsstrategierna.

Uppsatsens teoretiska ram  Genom regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i myndigheter får totalt 41 myndigheter stöd av experter på Nationella sekretariatet för genusforskning. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering,  av F Johansson · 2021 — 5. 2. Bakgrund. 2.1 Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter – JiM. På regeringens hemsida kan man läsa att jämställdhetsintegrering i  Riksrevisionen rekommenderar att regeringen ger myndigheter och övriga Myndigheten organiserar det interna arbetet för att uppnå jämställdhet i  Boverket är en av flera myndigheter som deltar i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

Insatserna skall riktas till myndigheter  2 feb 2016 Enligt betänkandet har myndigheter som har omfattats av regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) upplevt positiva  6 mar 2018 Jämställdhetsintegrering är ett arbete som görs på samtliga lärosäten i Sverige och en lång rad myndigheter. Det bestämde regeringen redan  21 sep 2015 5 ”Pensionsmyndighetens resultatredovisning: Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014”,. VER 2015-21. 6 Makt att forma samhället och sitt  Därför arrangerar Nationella sekretariatet för genusforskning genom satsningen Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) en konferens om hur vi fördjupar  Sedan 1994 har Sverige använt jämställdhetsintegrering som huvudsaklig strategi regioner, länsstyrelser, lärosäten och andra myndigheter, har regeringen  Tullverket har, tillsammans med 58 andra myndigheter, fått i uppdrag av regeringen att integrera ett jämställdhetsperspektiv i hela sin verksamhet. Statskontorets har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).