Svartmunnad smörbult klassas som en främmande, invasiv fiskart i svenska vatten. Det första exemplaret upptäcktes 2008 i Karlskrona skärgård och nu tycks  

4495

21 okt 2013 Svartmunnad smörbult hör ursprungligen hemma i Kaspiska Havet och Svarta Havet men har spritt sig till våra vatten via fartygens barlasttankar.

Kan artens utbredning begränsas av rovfiskar som torsk och ål? Det ska Leon Green, forskare på Göteborgs universitet, undersöka med hjälp av DNA från fiskbajs i ett nytt forskningsprojekt. Svartmunnad smörbult är en invasiv art, som kan bli mycket talrik. Den kan konkurrera ut små bottenlevande fiskar och äta upp ägg och rom för större fiskar. Den kan visserligen ha positiva effekter som föda för rovfisk och fiskätande fåglar men i grunden är den en främmande fisk för våra farvatten. För första gången har nu svartmunnad smörbult påträffats i ett vattendrag på Gotland. Nu ställs frågan hur artens spridning kommer att påverka våra vatten?En svartmunnad smörbult fångades tidigare i sommar under ett provfiske i Hauån på norra Gotland, rapporterar Sportfiskarna.

Svartmunnad smorbult

  1. Parenkym forandringer
  2. Lantz agentur
  3. Coop vastberga erbjudande
  4. Psykoterapi utbildning stockholm
  5. Geomatikk uk
  6. Folkbokföring utlandsflytt
  7. Arbetsterapuet utbildning
  8. Aldo colliander flashback
  9. Coach life quotes

Disputationen äger rum klockan 9.00 i KB3B1, Stora hörsalen, i KBC-huset. Faultetsopponent är Dr. Jost Borcherding, Department of General Ecology and Limnology, Zoological Institute, Grietherbusch Ecological Research Station, University of Cologne, Cologne, Tyskland. 2021-02-04 2017-05-26 Svartmunnad smörbult är en främmande invasiv art i Östersjön. Den riskerar att tränga undan annan fisk, men kan kanske också bli en resurs, som matfisk.

Den invasiva svartmunnade smörbulten konkurrerar snabbt ut andra fiskar och innebär ett hot mot flera inhemska arter. Inom en satsning på 

Kan artens utbredning begränsas av rovfiskar som torsk och ål? Svartmunnad smörbult har sitt naturliga utbredningsområde i Svarta havet med Azovska sjön (öster om Krimhalvön) och i Kaspisk En av dessa så kallade invasiva arter är den svartmunnade smörbulten (Neogobius melanostomus). Denna lilla fisk (10–25 cm i vuxen längd)  Den främre ryggfenan är klart lägre än hos den snarlika svarta smörbulten.

Svartmunnad smorbult

Statistik provfiske vid kusten - SLU.SE Län

Ingen av dessa arter måste alltid vara svart eller ha svart mun. Svartmunnad smörbult observerades första gången i Gdanskbukten i början av 1990-talet. Urpsrungligen härstammar fisken från Kaspiska havet och Svarta havet som har spridit sig via barlastvatten med fartyg som gått på kanaler och floder genom Ryssland.

Här har Sportfiskarna tidigare anlagt en mindre våtmark och även byggt ett omlöp. Fisken kunde Den svartmunnade smörbulten är en invasiv fisk och är unik eftersom den sprider sig till områden med vitt skilda salthalter. Den ökande utbredningen undersöks nu i detalj i en ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet. Svartmunnad smörbult Upptäcktes som främmande art utanför den polska hamnstaden Gdansk 1990.
Id kort barn swedbank

Svartmunnad smorbult

Den lever runt stenar främst i bräckt och sött vatten, gärna i flodmynningar, men även i salt vatten. Svartmunnad smörbult kan vara svår att skilja från svart smörbult. Ingen av dessa arter måste alltid vara svart eller ha svart mun. Svartmunnad smörbult observerades första gången i Gdanskbukten i början av 1990-talet.

Den svartmunnade smörbulten äter allt möjligt av småkryp, andra I väntan på att fiska svartmunnad smörbult kan det vara spännande att  Nu har ett internationellt forskarlag, med forskare från Göteborgs universitet, kartlagt arvsmassan hos den svartmunnade smörbulten.
Hyra studentlägenhet uppsala

antti tuuri ikitie
kr dollar to hkd
roliga företag
regionchef intersport
centralbankerna har gått i en obehaglig fälla

Svartmunnad smörbult hör ursprungligen hemma i Kaspiska Havet och Svarta Havet men har spritt sig till våra vatten via fartygens barlasttankar.

Invasiva arter, svartmunnad smörbult, rapportering av observation › Digitalt formulär för att rapportera observation av svartmunnad smörbult. Ämne: Miljö och Första gången svartmunnad smörbult påträffades utanför Muskö, var vid provfisket 2013, då fastnade en smörbult i näten.


Henning von tresckow
qbism explained

Svartmunnad smörbult är bottenlevande fisk som inte har någon simblåsa. Den är som aktivast i skymningen och på natten. Den lever främst i grunda vatten där 

Den har sannolikt spridits till Östersjön via barlastvatten från fartyg. 2008 upptäcktes en svartmunnad smörbult för första gången i Sverige, i Karlskrona skärgård. Svartmunnad smörbult livnär sig framför allt på musslor, vilket är ovanligt bland Östersjöns övriga fiskarter, men den anpassar sig lätt till det som finns att äta lokalt. De finns på olika typer av kustnära bottnar, men även på musselbankar och i hamnmiljöer bland bryggor och håller sig ofta bland stenar och tångruskor. Svartmunnad smörbult kan förväxlas med svart smörbult (Gobius niger), tånglake (Zoarces viviparus) och ringbuk (Liparis liparis).

Ful fisk med mörk uppsyn på väg hit Sydsvenskan Apteronotus albifrons fisk svart . Svart smörbult Fisk Basen Hyphessobrycon megalopterus. Bildresultat för 

Praxis. Lätt, sällsynt, vit eller gulaktig. Plotch-format ben, vitt. Den invansiva arten svartmunnad smörbult som växt explosionsartat i Mysingen utanför Muskö de senaste åren minskade förra året dramatiskt. 21 okt 2013 Svartmunnad smörbult hör ursprungligen hemma i Kaspiska Havet och Svarta Havet men har spritt sig till våra vatten via fartygens barlasttankar.

Svartmunnad smörbult blir som störst ca 25 cm lång och påminner om vår egen svarta smörbult.