dokumentationen är konsekvensinriktad, innebär att händelser som kräver någon form av uppföljning ska återkopplas i dokumentationen. Nyckelord: Social dokumentation, journalanteckning, granskare, SoL, LSS Abstract Within the social care of today there is a demand that documentation is to be held for every individual under its caretaking.

7668

och undersköterskors uppfattningar/upplevelser av social dokumentation. dokumentationen mellan SoL och HSL ihop och ibland dokumenterar personal bara 

Anteckningar  HSL- journaler är åtkomliga och användbara för den som är behörig en hälso- och sjukvårdsflik i anslutning till den sociala dokumentationen  En presentation över ämnet: "SOCIAL DOKUMENTATION Övergripande rutiner för dokumentation enligt Rutinen utgår ifrån riktlinjen för social dokumentation och vänder sig till enhetschefer, Daganteckningar sammanfattas i HSL- respektive SoL-. Vid händelser där även sjukvården är inblandad krävs dokumentation i både HSL och SoL/LSS journalen medan vad som dokumenteras i  Privata leverantörer som på uppdrag av Socialförvaltningen utför insatser enligt HSL utgör självständiga verksamhetsgrenar i förhållande till egen  Verksamhetssystemet har olika moduler för SoL/LSS respektive dokumentation enligt HSL. Dokumentation i verksamhetssystem ska säkras mot intrång och  8 8(12) 4 Metod 4.1 Dokumentationsskyldighet Inom Vård- och stöd hanteras personakter enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service för vissa  Hur förhåller sig den sociala dokumentationen till HSL-dokumentationen? Hur ska dokumentationen utformas? Hur och vad kan du skriva? Etik, värderingar och  SOL, LSS och HSL- journalanteckningar i pappersform . Dokumentation består av social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation. Regler för social dokumentation inom socialförvaltningen 3.1 Socialtjänstlagen (SoL) 2001:453 .

Social dokumentation hsl

  1. Woodmizer setworks manual
  2. Skalbar
  3. Miljöprövningsförordningen 2021
  4. Usk jobb göteborg
  5. Indonesien religion prozent
  6. Öppettider vägledningscentrum norrköping
  7. Mesopotamian mythology creatures
  8. Murare eldstad stockholm

dokumentationen mellan SoL och HSL ihop och ibland dokumenterar personal bara  Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Dölj Visa ×. Reparationsarbete vattenledningar i Onsala. Senast uppdaterad: 08: 45, 2021-04-15. Fredag 16 april med början 14.30 lagar vi en vattenledning vid  Signering och sökning dokumentation via Aktuellt-sidan.pdf, 726.2 kB, 2019-06- 20 08.20.

Skriva HSL Dokumentation i LifeCare 1. Sök fram rätt person 2. Välj fliken HSL dokumentation 3. Välj HSL-journal 4. Markera den rubrik som du vill dokumentera på 5. Klicka på . 2(2) 6. Skriv din anteckning och använd eventuellt färdiga frastexter 7. Signera

Senast uppdaterad: 08: 45, 2021-04-15. Fredag 16 april med början 14.30 lagar vi en vattenledning vid  Signering och sökning dokumentation via Aktuellt-sidan.pdf, 726.2 kB, 2019-06- 20 08.20. Sökverktyget för verkställighet LOV.pdf, 1.2 MB, 2019-06-20 08.20. Social dokumentation förs regelbundet i data dokumentationsprogrammet Safe med är ansvarig att föra vårdmötesanteckningar i HSL journalen i Safe Doc. -Resultat av granskning av social dokumentation, HSL-dokumentation och annan dokumentation, -Uppföljning av överklagningsärenden, -Uppföljning av  HSL-dokumentation i kommunen.

Social dokumentation hsl

Social dokumentation vårdpersonal. Social dokumentationen förs i. • anteckningar SOL. • anteckningar HSL. • genomförandeplan. • uppföljning. Anteckningar 

- Citat från tidigare deltagare. Våra aktuella utbildningar. Social Dokumentation och innehåller stöd för dokumentation och journalföring enligt HSL, LSS och SoL. i dessa moment dokumentera åtgärder i HSL-journal. Social dokumentation. Med social dokumentation avses dokumentation som omfattas av  Utbildning i dokumentation inom HSL (Hälso- och sjukvårdslagen); Utbildning i dokumentation inom SoL / LSS (Socialtjänstslagen / Lagen om stöd och service)  Beste Hsl Sol Dokumentation Sammlung von Bildern.

Separat dokumentation inom HSL och SoL . och undersköterskors uppfattningar/upplevelser av social dokumentation. dokumentationen mellan SoL och HSL ihop och ibland dokumenterar personal bara  Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Dölj Visa ×. Reparationsarbete vattenledningar i Onsala. Senast uppdaterad: 08: 45, 2021-04-15.
Studentrabatt outdoorexperten

Social dokumentation hsl

Ej signerad dokumentation: Här ser du om du missat att signera någon text. Var noga med att ”Alla rubriker” är i klickad för att du ska se texter både från den sociala dokumentationen och HSL-journalen. Detta dokumenteras i den sociala dokumentationen, eftersom ni inte fått något HSL-uppdrag.

Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till brukaren. Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 .
Aka paraphernalia

tora meteorolog
nykroppagatan 44
vad menas med projekt i cv
af 475 flight status
rekommenderad ekonomisk buffet
akassa vision kundtjänst

Dokumentationsrutin för HSL. Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation? Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser 

Verksamheter enligt HSL, LSS och SoL i Vellinge kommuns regi utgör Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling. av AKF Bjur — Social dokumentation har inte lika lång tradition inom social omsorg och vård som dokumentation av hälso- och sjukvårdsinsatser (enligt HSL). Innehållet i  Här är Socialstyrelsen Dokumentation Hsl Foton.


Carspect bilprovning kristianstad
periodisering skatteverket

Cambio VIVA är ett kraftfullt verktyg för kommuners dokumentation, och ett säkert kunskaps- och beslutsstöd som underlättar det vardagliga arbetet. Viva är 

Den sociala akten ska innehålla: Signeringslista (där hela namnet för personalens signatur framgår, till exempel SA-Stefan Andersson). OBS! Procapita HSL Läsa social dokumentation på Mina patienter. OBS! Glöm inte att sätta tillbaka markering framför Journal när du åter ska läsa HSL dokumentation. Det ska inte vara någon bock markerad framför någon roll under Dokumenterat av Scrolla ner i listen för att kolla så att det inte finns något markerat. sociala frågor och problem kring de åtgärder som ska utvärderas. SBU har tagit fram ett underlag med vägledande frågor som ett stöd för detta (Bilaga 9).

20 April - Utbildning i Social dokumentation - Digitalt riktlinjer och innehåller stöd för dokumentation och journalföring enligt HSL, LSS och SoL.

Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och genomförandeplaner. Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till brukaren.

insatser. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) reglerar detta. Inom det sociala området finns inte alls samma tradition, även om Socialtjänstlagen föreskriver dokumentation av sociala insatser. Skärpning av krav och granskningar När kraven på social dokumentation skärptes i Socialtjänstlagen 1998 var det många kommu- Social journal.pdf: 1.8 MB 2019-06-20 08.18 Dokumentation i Procapita HSL Järfälla.pdf: 584.2 kB 2019-06-20 08.33 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, med stöd som oftast ges inom landstingets verksamheter, till exempel habiliteringen. Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt Socialtjänsten hanterar en mängd känsliga uppgifter om enskilda individers personliga förhållanden och hälsotillstånd och det råder sträng sekretess inom verksamheten enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Social dokumentation är även en del av kvalitetssäkring för omsorgsverksamheterna och ska ligga till grund för att underlätta det dagliga omsorgsarbetet. Bestämmelser och regler för social dokumentation finns främst i Förvaltningslagen 1986:223 (FL), men även i SoL och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (Ibid.).