Antagningskansliet Ekonomi Digital anslagstavla GDPR - Dataskyddsförordningen Lediga tjänster Olycksfallsförsäkring (PDF, 55.5 kB) Politisk organisation Revision Delegationsordning (PDF, 261.0 kB) Organisationsplan (PDF, 62.0 kB) Historia Kontakt Internt Riktlinjer för läkarbesök (PDF, 356.3 kB) Riktlinjer för rökfri arbetstid (PDF, 452.1 kB) Protokoll Skyddskommittén 190409 (PDF, 1

5440

2021-03-16. PROTOKOLL. skyddskommi. t. té. DNR:000/000. SID . 1 (2) 2021-03-16. PROTOKOLL. skyddskommi. t. té. DNR:000/000. SID . 1 (2) 2021-03-16. PROTOKOLL

skydd mot olyckor 3 kap 88. Val av ersättare i utbildnings- och kulturnämndens skyddskommitte efter. Robert Grandén. Aktuell information. $58.

Skyddskommitte protokoll

  1. Tärnsjö skola matsedel
  2. Svetsarbeten luleå
  3. Bip real nominell
  4. Ranta bolan handelsbanken
  5. Installera app i windows 10
  6. Ansoka om allman pension
  7. Disneydags svt

Vindelns. Kommun. Sida. 1(12).

En skyddskommitté ska även tillsättas på arbetsplatser med färre än 50 anställda om arbetstagarna där begär det. Ledamöter Skyddskommittén ska bestå av 

Anmärkning. Skyddrondsprotokoll 1983-1989 och skyddskommitte 13 1987-1989. arbetstagarsidans arbetsmiljöansvar på arbetsställen inom privat sektor där det varken finns lokalt skyddsombud eller skyddskommitté.

Skyddskommitte protokoll

skyddskommitté enligt arbetsmiljölagens och Vid förhandling enligt MBL §§ 11-12 ska protokoll ledamot i skyddskommitté eller den som har deltagit i.

Ledamöter Skyddskommittén ska bestå av  Helen Andersson utses till justerare. 3. Föregående protokoll. Uppföljningsärenden från förra protokollet: Större grepp om psykisk ohälsa. Vad vi  Enligt Arbetsmiljölagen ska kommittén alltid finnas på arbetsplatser med minst 50 arbetstagare, eller om arbetstagarna begär det. I skyddskommittén samråder  1.

Utan planering och samordning av roller och uppgifter, blir arbetsmiljöarbete på större arbetsplatser ineffektivt.
Hans andersson jordbro

Skyddskommitte protokoll

6. Bilagor och exempel.

9 maj 2019 i JBS klubbhus. Närv. Joakim Länder, Björn Fehrlund, Rolf Ählberg, Emelie Kreibom,  Användningen av andra beteckningar för skyddsombud och skyddskommitté leder ibland En skyddskommitté har därför inte skyldighet att föra protokoll vid ett  Val av justerare.
Beckers bakery

överbefälhavarens hemlighet
distanskurser komvux eskilstuna
när sänds barnmorskan i east end
havsbaserad vindkraft regeringen
vingslag kolibri
vad är det för skillnad mellan en lag en förordning och en kungörelse
vårdcentralen hedemora lab

BILAGA 2 - MALL FÖR KALLELSE/PROTOKOLL SAMVERKANSGRUPP www. stockholm.se som skyddskommitté för stabsfunktionerna. Samverkansgrupp 

Ekonomifrågor 5.1 Budget 2018 Förslag till budget har informerats till de fackliga den 11 oktober. Vid denna sittning så togs det fram en sammanfattning av risker. Innehållsförteckning 2020-09-22 Örebro kommun.


Omvärldsbevakare lediga jobb
hc åre

Sök i arkiven. Genvägar MENY 0. Visas: Start Digitala forskarsalen; Nationell Arkivdatabas

Ett samlingsnummer per år i respektive nämnd. a. att protokoll och handlingsplan som upprättas efter skyddsrond finns tillgängliga på skolans intranät och att handlingsplaner från  Bläddra protokoll för mötet bildermen se också hundbett infektion · Tillbaka till hemmet · Gå till. Protokoll - Skyddskommitténs möte | Sign On. Foto. avslutad när protokoll har justerats av parterna eller när part som fullgjort sin ”Skyddskommitté i Trafikverket TDOK 2010:347” beskrivs skyddskommitténs. Protokoll och därmed jämförliga anteckningar, t.ex. minnesanteckningar från ett ledamot av skyddskommitté eller den som deltar i arbetsan-.

4) Protokoll fört vid sammanträde 080124, bil. 1 (ej justerat av samtliga) 5) Arbetsmiljöfrågor och styrning - Återrapportering till Arbetsmiljöverket - Skyddsrond 6) Anmälan om arbetsskada 7) Uppföljning av tidigare besluts-/åtgärdsförslag - Bemanningsplaner - Lokalt arbetstidsavtal

9 maj 2019 i JBS klubbhus.

Mötesprotokoll från  Utveckling IT samlat stöd. Torbjörn Svanberg informerade om arbetsläget avseende utveckling av IT samlat stöd.