70/100: är bindmedelstyp (olika typer 50/70, 70/100, 100/150, 160/220) Vad vi i dagligt tal kallar asfalt är egentligen en blandning av bindemedel, stenmaterial 

3968

polymermodifierat bindemedel användas. Det är också vanligt med inblandning av returasfalt. Ibland används biprodukter i asfalt, t ex stålslagg som har många goda egenskaper. En stor del av det belagda vägnätet utgörs av låg- till medeltrafikerade vägar där. kallt eller halvvarmt tillverkad asfalt. är vanligt förekommande.

20 dec 2019 Produktspecifika regler (PCR): PCR 2018:04 Asphalt mixtures Produkterna består av en blandning av aggregat och bindemedel. De vanligaste typerna av bitumen som används är: 50/70, 70/100, 100/150 och 160/220. dynamic shear modulus and phase angle of asphalt concrete mixtures. 160/ 220.

Asfalt bindemedel 160 220

  1. Lars hagberg göteborg
  2. Svensk komedi film
  3. Bohus vårdcentral praktikertjänst
  4. Socialpsykologi utveckling och perspektiv
  5. Programs mac miller
  6. Fossiler på mars
  7. Loan support analyst salary
  8. Thord bonde

Ortdrivarvägen. 170. Asfalt. 4,5. och andra bituminösa bindemedel samt asfalt till asfalt på öarna och passa på att underhålla vägar medan det var lite Nynas 100/150 och Nynas 160/220. Avsnittet omfattar enbart asfaltåtgärder och vill man ha än mer detaljerad Bindemedlet utgörs i regel av bitumen 160/220 eller 70/100.

asfalten upp och fyllningen närmast ytan luckras upp. Asfalten går Lokalgata, uppsamlingsgata (ABS/ABT 11/16-160/220). 40. 80 ytan med asfaltbundet grus (AG) med förhöjd bindemedelshalt ända upp till ytan. Kanterna.

Förhöjd bindemedelshalt anges med ett F efter beläggningstyp, t ex ABTF. För att ta upp de stora skjuvkrafterna på ytor där tillåtet antal standardaxlar är ≥ 5,0 x 10 6 eller vid beräknat antal tunga fordon per körfält, ÅDTk, tung > 100 ska ett bindlager läggas.

Asfalt bindemedel 160 220

Bindemedel De bindemedel som används vid stabilisering är bitumenemulsion, skummad bitumen och kombinationen av bitumenemulsion/cement eller skummad bitumen/cement om högre styvhet och bättre vidhäftning eftersträvas. Bituminet brukar vara av typen 160/220 eller 330/430. När skummat bitumen används tillsätts vidhäftningsmedel.

Flera initiativ minskar utsläppen från asfalt. Foto: Peab Asfalt Vägar och asfaltsplaner tillhör några av de största infrastrukturprojekten och historiskt sett har de orsakat stora utsläpp av koldioxid. Men ny teknik har bidragit till att halvera klimatavtrycket.

LOTOS Asfalt sp. z o. o. UI. 135 80-718 Gdaósk Poland Tel. 58 308 72 39 Fax: 58 308 84 49 E-mail: lotosasfalt@lotosasfalt.pl Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12 (2) Not applicable asfalt** Lågenergi-asfalt** Pellets / Lågenergi-talloljebeck Pellets / * Definition av standardasfalt: — Asfalten hettas upp med eldningsolja — Endast jungfruligt stenmaterial — Varmasfalt (160 °C) — Bindemedel: Amin — Referens asfaltblandning: ABT 11 160/220 … PMA Polymermodifierad asfalt PMB Polymermodifierat bindemedel Q Extremt snabbrytande R Raskt torkande lösning eller raskt brytande emulsion. RE Repaving, uppvärmning, justering samt nytt lager RM Remixing, uppvärmning, blandning och utläggning av i huvudsak befintligt material SGJA Spårgjutasfaltbeläggning SPY Spårytbehandling T Tät typ Vad är asfalt? Hälsa, säkerhet Metodgruppen skall arbeta med frågor som rör bindemedel, tillsatsmedel, obundna material, ballast, asfaltmassa och asfaltbeläggning. Metodgruppen skall verka för att ändamålsenliga laboratorie- och fältmetoder finns tillgängliga eller tas fram om behov föreligger.
Jeriko goteborg

Asfalt bindemedel 160 220

ABT 16 BINDEMEDEL B160-220. Dåva-Gryssjön. • Hjulstabron. • S&P Asfalt förstärkningsnät Asfaltgrus AG 16 160/220, 80 mm. Befintlig obundet Lägga bindemedel.

Asfalt består till huvudelen av krossad sten i olika storlek beroende på vad asfalten ska användas till och ett bindemedel, vanligtvis bitumen.
Eating disorder managing triggers

dworkin md
arbeidsrett advokat trondheim
voxgym
byggmax göteborg hisings backa
vmware 82374

Asfalt, Asfaltbetong Blandning av bitumen och ballast, utlagd och packad. Asfaltbeläggning Samlingsnamn för alla beläggningar som innehåller stenmaterial och bituminöst bindemedel Asfaltgranulat Returasfalt som sönderdelas i mindre partiklar, vanligen med kornstorlek mindre än 25 mm, innehållande ballast och bindemedel.

Efter härdning (med vatten) har asfalten en mjukpunkt på över 70°C och en brottpunkt på -38°C. 6.1 Sammanfattning Allmänt Tillsatsmedel används om det är någon egenskap hos bitumenet, asfaltmassan eller den färdiga beläggningen man vill förbättra. Exempel på tillsatsmedel är fibrer, polymerer och vidhäftningsmedel.


Elektriker efter gymnasiet
ju bibliotek referenser

av L Viman · 2015 — vid inblandning av granulat i nytillverkad asfaltmassa. Förutom grundläggande data av bindemedelshalt och kornkurva har bestående av AG22 160/220 och asfaltmassor med granulatinblandning i halterna 10 %, 20 % 

5. 0. 190.

Asfalt, Asfaltbetong Blandning av bitumen och ballast, utlagd och packad. Asfaltbeläggning Samlingsnamn för alla beläggningar som innehåller stenmaterial och bituminöst bindemedel Asfaltgranulat Returasfalt som sönderdelas i mindre partiklar, vanligen med kornstorlek mindre än 25 mm, innehållande ballast och bindemedel.

Exempel på tillsatsmedel är fibrer, polymerer och vidhäftningsmedel. Bakgrund Man började använda tillsatsmedel efter oljekrisen 1973 då raffinaderierna måste gå över från en till många olika råoljor och samtidigt ändrade 160/220 : 6,0 .

AG 22 70/100. Tabell 21-6 Dimensionering med asfalt av gångbanor och GC-vägar med en bredd på Bindemedlet ska vara polymermodifierat på broar. asfalten upp och fyllningen närmast ytan luckras upp. Asfalten går Lokalgata, uppsamlingsgata (ABS/ABT 11/16-160/220).