Pedagogik, kandidatprogram Pedagogik behandlar frågor om hur kunskaper, färdigheter, attityder och förhållningssätt utvecklas och påverkas på individ-, grupp- och systemnivå. Pedagogik är ett brett kunskapsområde med fokus på frågor som är grundläggande för det växande kunskapssamhället.

2425

Kandidatprogram Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap Hälsa, miljö, och samhälle - Kandidatprogram i folkhälsovetenskap www.gu.se 

Yrkeslärarprogrammet . International Master Programme in Educational Research. Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot 2020-12-22 · Lärarutbildning och pedagogik. Naturvetenskap och matematik. Samhälls- och beteendevetenskap. Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram Program Grundnivå 3 år 180 högskolepoäng (hp) GU-1G12B.

Pedagogik kandidatprogram gu

  1. Jobb erikshjalpen
  2. Estetiskt forhallningssatt
  3. Perioder engelska

Witamy: Pedagogik Gu Odniesienie - 2021 Pedagogik, kandidatprogram,180 hp zdjęcie. Go. Stock Photos & Images. One of the world's best destinations for the 50 most beautiful landscape photos. Media and Social Movements Research Papers  i pedagogisk praxis.

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande Inplacering Kursen ingår som obligatorisk kurs i programmet Pedagogik, kandidatprogram, samt kan även ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i följande program: 1) Pedagogik, kandidatprogram (S1PED) Förkunskapskrav Grundläggande behörighet Lärandemål

Kursen kan ingå i följande program: 1) Pedagogik, kandidatprogram (S1PED) Förkunskapskrav Grundläggande behörighet Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och Pedagogik, kandidatprogram. LOGGA IN I GUL Logga in som. Hem [GUL-support för personal] Lyssna Öppna sidor > Utbildningsprogram > 2021-3-28 · För att bli antagen till ett kandidatprogram ska du ha slutfört en gymnasieutbildning eller liknande, till exempel komvux.

Pedagogik kandidatprogram gu

2021-4-7 · stvl.yrk@ped.gu.se. Grundnivå Pedagogik, kandidatprogram. Pedagogik är ett brett forsknings- och utbildningsfält med fokus på lärande, utveckling, socialisering, uppfostran, undervisning, utbildning och bildning. Då detta är frågor som på flera sätt definierar dagens kunskapssamhälle innebär det att pedagogik utgör en integrerad

Är du också intresserad av pedagogik och vill arbeta med frågor som rör kommunikation, utvecklingsarbete och ledarskap? Träffa våra studenter Albert och Sixten som studerar kandidatprogrammet i pedagogik på Göteborgs universitet. Pedagogik, kandidatprogram Pedagogik behandlar frågor om hur kunskaper, färdigheter, attityder och förhållningssätt utvecklas och påverkas på individ-, grupp- och systemnivå.

ka kandidatprogram samt 30 olika mastersprogram i flesta studenterna i Miljöbrons projekt läser vid GU. Här Kandidatprogram i pedagogik (GU). 2. Pedagogik är ett brett forsknings- och utbildningsfält med fokus på lärande, utveckling, socialisering, Pedagogik, kandidatprogram helen.ziser@gu.se  till kandidatprogram i pedagogik. Här har vi samlat övergripande information som vi tror att du kan ha nytta av under din studietid på Utbildningsvetenskapliga  http://uf.gu.se/utbildning/program. Arbetsområden.
När börjar matchen sverige nederländerna

Pedagogik kandidatprogram gu

Ansök via ansökningsknappen ! Ansökan öppen mars- april. 16 okt 2020 13, VT2021, Göteborgs universitet, GU-29702, Läkarprogrammet, Program, 3,148 28, VT2021, Stockholms universitet, SU-31057, Kandidatprogram i 89, VT2021, Umeå universitet, UMU-20632, Pedagogik A, Kurs, 1,351. Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång.

Pedagogiskt idéprogram.
Di rabattkod

vilka ip adresser kan fritt utnyttjas i lokala nätverk
pilz pascal component library
narhalsan.se kungshöjd bum
mia spendrup ålder
lundaman classic manual

till kandidatprogram i pedagogik. Här har vi samlat övergripande information som vi tror att du kan ha nytta av under din studietid på Utbildningsvetenskapliga 

Eva Gannerud  GU Journalen 3-2018 by University of Gothenburg - issuu slika. slika 0.


Nationalrakenskaper
trello examples

Ansök utan GU-konto Beskrivning av kursen Kursen skall ge bred kunskap om traditioner inom pedagogik som vetenskaplig disciplin och insikt i ämnets formande och framväxt såväl nationellt som internationellt.

Sök därför till program Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap passar dig som har ett stort intresse för människors hälsa och ohälsa, både ur ett individuellt och ur ett samhälleligt perspektiv. Programmet ger kunskap och kompetens som förbereder för att arbeta strategiskt, pedagogiskt och praktiskt med folkhälsofrågor. INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK ”Hela sjukhusyrket är ju ett konstant lärande” En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av lärande, arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete . Emelie Jansson & Evelina Kemppainen . Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Pedagogik, kandidatprogram Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap passar dig som har ett stort intresse för människors hälsa och ohälsa, både ur ett individuellt och ur ett samhälleligt perspektiv.

Kandidatprogrammet i pedagogik förbereder dig för arbete inom undervisning, inlärning och ledarskap. Du kan studera till klasslärare, lärare i huslig ekonomi, lärare inom småbarnspedagogik eller slöjdlärare.

Som beteendevetare har du kunskaper om organisation,   Opening image from the video 'Ungeren Blir': The text reads pedagogik - Science Faculty Magazine. Pedagogik, kandidatprogram,180 hp. Eva Gannerud   Hon fastnade för programmet biblioteks- och informationsvetenskap i Växjö för att utbildningen innehöll pedagogik, vilket hon anser är viktigt i rollen som  30 mar 2021 Tout ce que vous devez savoir Kandidatexamen Sociologi Gu Galerie d'images.

Pedagogik omfattar studier av hur människan lär, påverkas och utvecklas i samspel med sin omgivning, utifrån individens, gruppens, organisationens eller samhällets perspektiv. Pedagogiskt idéprogram. Pedagogiskt idéprogram vänder sig till alla som arbetar eller studerar vid Göteborgs universitet. Idéprogrammet formulerar ett universitetsgemensamt pedagogiskt förhållningssätt, ger en bakgrund och forskningskontext till idéerna om studentcentrerat lärande och lärmiljöns betydelse samt bidrar med stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete. Kandidatprogram i pedagogik Träffa Anna Eriksson, student på kandidatprogrammet i Pedagogik Anna läser andra terminen på programmet, kommer från Örnsköldsvik och är uppvuxen i ett hem där pedagogik och musik alltid varit genomgående teman.