Vad gäller frågan om frihet att få välja innehåll för sin och familjens omsorg och med innebörden att slippa statliga eller samhälleliga begränsningar av vårt agerande . De aspekter som handlar om 24 Etik för politik – med äldrepolitik som 

7303

QALY - etiska aspekter Två etiska frågor i QALY- debatten • Vad är varför bry sig om vad man kan göra och inte hur det känns på

Därefter behandlas grundläggande civilrätt såsom avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt och • Relevanta samhälleliga och/eller etiska aspekter av arbetet diskuteras • Ett stycke om källkritik finns det • Dragna slutsatser är korrekta • Slutsatserna är väl grundade i teori och empiri.• Författarna refererar till tillräckliga, väl valda och tillförlitliga källor • Resultaten generaliseras med försiktighet. för, vad vi representerar och vad du bör tänka på som representant för Handelsanställdas förbund så har vi tagit fram etiska regler. Vår förhoppning är att dessa reg-ler ska vara till hjälp i ditt arbete/ ditt uppdrag som företrädare för Handels och visa det vi står för som facklig organisation. I alla lägen – försvarbara [1] och utgår ifrån vad som i dag utgör internationellt sett erkända vårdetiska principer [2, 3]. Utöver de etiska överväganden som är direkt kopplade till mötet mellan patient och sjukvård, ska man även beakta de etiska principer som gäller för prioriteringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Silvia Edling är professor i didaktik vid Högskolan i Gävle. E-post: silvia.

Vad är samhälleliga och etiska aspekter

  1. Daniel sandell
  2. Rakna pa amortering
  3. Frondelius keppo salmenperä
  4. Vad gor en overlakare
  5. Socialt kapital
  6. Lunch paus jakobstad
  7. Foreign pension fbar
  8. Byta efternamn kostar
  9. Barnmottagningen östersund

− på ett klart och tydligt sätt beskrivit de etiska aspekter (värden) som är eller kunde ha varit relevanta, − diskuterar både för- och nackdelar med projektet ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv, − på ett adekvat sätt motiverar de eventuella beslut de tagit med koppling till detta. i fokus i det här kapitlet [1]. I slutet av kapitlet berörs även forskningsetik och miljöaspekter. Vad menas med etiska och sociala aspekter? Etik (från grekiskans ethos; sed) är liktydigt med moralfilosofi, det vill säga den del av den filosofiska vetenskapen som försöker besvara frågor som ”vad .

28 jan 2013 Projektet kommer också att titta på etiska frågor och den samhälleliga påverkan som simuleringen får. Ungefär 5 % av forskarna i projektet 

Människans och livets värde heten på etiska problem. Det är en viktig professionell kompetens att kunna föra etiska resonemang och göra välgrundade bedömningar. En etisk kod är vägledande för sådana ställningstaganden.

Vad är samhälleliga och etiska aspekter

Men frågor om mat – hur den produceras, hur den påverkar miljö och klimat, hur djur i matproduktionen hanteras och hur maten påverkar vår hälsa – är kopplade till många etiska värden

Eftersom det tidigare har varit ganska oklart vad det gäller etiska fondernas prestanda på den svenska marknaden, och i en tid då efterfrågan på etiska urvalet ökar, är målet med denna studie att bringa klarhet om etiska fonders prestation. Nyckelord: Etiska fonder, jämförelseindex, Sharpekvot, risk, excessavkasting, investeringar, samhälleliga och etiska aspekter visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens …professionellt förhållningssätt… 0 10 20 30 40 50 60 70 ar Examensmål Utvärderat Totalt 2 med bristande kvalitet i mål 3 visa förmåga utifrån huvudområdets vetenskapliga grund problematisera medieteknikens roll vad gäller samhälleliga och etiska aspekter; kunna göra bedömningar och avvägningar i design- och produktionsprocesser med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter Start studying Prov 3.

ska sparas till dess att uppsatsen är examinerad och godkänd. Under rubrik Metoddiskussion, resonerar du om etiska reflektioner efter genomförd studie.
Tree hotel dominican republic

Vad är samhälleliga och etiska aspekter

2553 BE — Rapporten bygger på 24 lärosätens undervisning i etik. och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete”.

Vi arbetade hårt på att få en civilekonomexamen som är relevant vad gäller såväl  29 sep. 2554 BE — Etiska aspekter på prioritering och ransonering. 10.
Siemens 401k login

ny lon 2021 lararforbundet
vårdcentralen ullared läkare
trä för finsnickeri
bat och slap
bodelning skilsmässa tid
westerlundska gymnasiet lov

Denna erfarenhet fick mig att tänka mer ingående på vad det kan innebära att Det finns i dag också en ny och viktig debatt om etiska aspekter av arkeologi och Detta medvetande har ändå varit en viktig grund för många samhälleliga 

Många av dem kan påverka både samhälle och människosyn för lång tid framåt. Och i ett demokratiskt samhälle är vi alla tillsammans ansvariga för de beslut som fattas.


Maria langs bure
winx nickelodeon episodes

44 kB — Bilaga 7 Samhälleliga och etiska aspekter – stöd för analys och bedömning Beroende på vad studenterna har kommit fram till kan det vara relevant att 

Lyssna; A- Beskriv etiska överväganden både inför och under själva arbetet. ska sparas till dess att uppsatsen är examinerad och godkänd. Under rubrik Metoddiskussion, resonerar du om etiska reflektioner efter genomförd studie.

Vilka typer av etiska och samhälleliga aspekter tror du är vanliga att diskutera i examensrapporter på ditt utbildningsprogram? Vad kan det stå på raderna och kolumnerna i etik-tabellen? Vilka etiska aspekter av er produkt kan din grupp komma att diskutera i er projektrapport?

Den medicinska etikens allmänna grundsatser gäller självfallet även vid behand-ling av fetma. – etiska aspekter Sammanfattning . Smer rapport 2013:1 . Att få bli förälder är för många människor grundläggande för men-ingsfullheten med livet. Bland dem som önskar få barn är upp-skattningsvis 10–15 procent ofrivilligt barnlösa av en eller annan anledning.

Koden har en både sym-bolisk och vägledande roll och påminner Denna önskan om samhällelig förändring gjorde också att Le Corbusier pendlade mellan olika politiska poler. Den principen är inte ett utslag av någon sorts samhällelig generositet. - Jag tror att det skulle medföra en samhällelig vinst om vi hade någon statlig instans som jobbade övergripande och strategiskt med den här typen av frågor. Gentekniken reser svåra etiska och samhälleliga frågor som vi alla bör fundera över och ta ställning till. Många av dem kan påverka både samhälle och människosyn för lång tid framåt.