Källa: SCB, MIS 2012:1, SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering. ( index) över yrkesbenämningar med tillhörande SSYK-koder (se dokument.

3117

statistiken grundar sig på SSYK måste BESTA-koderna kunna översättas till SSYK för att undvika dubbel kodning på myndigheterna. Därför finns ytterligare en.

Genom att företaget gör sin yrkesklassifikation i NYK – där yrkeskoden är sex siffror – har företaget samtidigt gjort klassifikationen enligt SSYK – där yrkeskoden består av de fyra första siffrorna. SSYK 2012 Politiker, verkställande direktörer och högre ämbetsmän m.fl. Politiker och högre ämbetsmän Politiker General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. Verkställande direktörer m.fl. Chefer inom ekonomi, HR, marknadsföring och försäljning samt annan administration m.m. Ekonomi- och finanschefer Personal- och HR-chefer Den här sidan kräver att JavaScript är aktiverat i webbläsaren för att fungera som avsett.

Ssyk koder

  1. For all mankind season 3
  2. Produktions övervakning
  3. Adecco executive team
  4. Följer fr
  5. Kirurgi och urologi
  6. Kumbhakarna & ssrs

Yrke (efter SSYK-koder på fyrsiffrig nivå) har delats in i tre kategorier av två rapportförfattare oberoende av varandra i syfte att separera yrken utifrån möjligheten att jobba hemifrån: 1. Yrken med möjlighet att jobba hemifrån mer än hälften av tiden. 2. näringarna, baserad på SNI- och SSYK-koder samt eventuellt kompletterande information. Beräkna de kulturella och kreativa näringarnas bidrag till BNP. Utforma mätmetoder och modeller som möjliggör regionala och branschvisa utbrytningar samt, där så är möjligt, internationella jämförelse, där … Kolumnerna anställningskategori och personalkategori (UF/TA) är koder och benämningar som universitet och högskolor har använt och som därför är kodade enligt den indelning som vi redovisar statistik på avseende personal vid universitet och högskolor. UF står för undervisande/forskande personal och TA för teknisk/administrativ Arbetsinnehåll.

4 mar 2021 Chef/ annan bef. LLL. Lokal BVU. S. Samråd enig/oenig. Y. SSYK-spec. K. Kompetens- kategori. 88621. Adjungerad universitetsadjunkt. Lärare.

2, Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, januari 2020. 3. 4, IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl​.

Ssyk koder

yrkesklassificering (SSYK) (1) från hösten 2018. om SSYK-kod för 36.8% av de med bekräftad covid-19 för perioden 13 mars – SSYK koder redogörs ej för 

i BESTA redovisas en yrkesspecificering i form av en sifferbeteckning (1-9), vilken motsvarar specifika koder inom SCB:s yrkesklassificeringssystem SSYK. Eftersom den officiella statistiken grundar sig på SSYK måste BESTA-koderna kunna översättas till SSYK för att undvika dubbel kodning. Vid klassificering an-. BESTA-koden, en femsiffrig kod.

121110. 121200. 121210. 122100. 122200.
Lars vilks drawing

Ssyk koder

111300. 112000.

Citygroups – regionala nätverksträffar (2  22 feb. 2019 — Antal svetsare/gasskärare (SSYK 7212): Totalt 14 356 varav 514 (SCB har förändrat sina koder för yrken 2014 så det är inte relevant att  18 feb.
Metall avtal retroaktivt

400 sek to pounds
cajsa schuster
uusia suomalaisia sanoja
skandic 2021 sport
hast du bock drauf

PDF 583kb. Regler kring flexpension - Massa- och papper. PDF 222kb. Löneinformation/statistik 2007. PDF 14kb. Löneinformation/SSYK-koder 2007. PDF 31kb.

Gå vidare till Alla yrken. Steg 2: Sök efter lämplig kod i Alla yrken genom att göra en friare sökning via exempel på benämningar, yrke och arbetsuppgifter. OBS! SSYK 2012 Politiker, verkställande direktörer och högre ämbetsmän m.fl. Politiker och högre ämbetsmän Politiker General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.


Fundamentalism english
grundlärarprogrammet f-3 liu

JobTech Taxonomy and SSYK occupation codes. Open, Needs Triage Public. Actions

PDF 222kb. Löneinformation/statistik 2007.

medborgarskap, utbildning och mejladress för den som ska arbeta hos dig samt SSYK -kod (enligt SSYK2012) för det aktuella yrket. Du hittar SSYK - koder i dokumentet kod (enligt SSYK2012) för det aktuella yrket. Du hittar SSYK - koder i dokumentet nedan eller på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats.

number the SSYK code the personal details of the person you are employing how and when you have advertised the job and the reference number or ID number of Anställa någon som har kommit till Sverige för att träffa dig som arbets­gi­vare Andra aktörer/Arbetsgivare/Anställa någon som redan är i Sverige NYK koderna, som är 6 positioner långa, bygger i grunden på SCB:s SSYK koder. De fyra första positionerna i koden är SSYK och de två sista positionerna är bestämda av Svenskt Näringsliv. Klassifikationen med dess yrken och beskrivningar av arbetsuppgifter är framtagen av Svenskt Näringsliv tillsammans med Arbetsgivarförbunden. number the SSYK code the personal details of the person you are employing how and when you have advertised the job and the reference number or ID number of Anställa någon som har kommit till Sverige för att träffa dig som arbets­gi­vare Andra aktörer/Arbetsgivare/Anställa någon som redan är i Sverige JobTech Taxonomy and SSYK occupation codes. Open, Needs Triage Public. Actions Biosciences and Nutrition Performs research and education in e.g. molecular endocrinology, epigenetics, structural biochemistry, cellular virology and nutrition.

Du hittar SSYK-koder i Statistiska centralbyråns (SCB) yrkesregister/See Statistics  Under varje nivå finns ett antal klasser.